Menu
Nyheter

God Jul och Gott Nytt År

 

Styrelsen önskar alla medlemmar i Åstorpsortens Ryttarförening

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

och vill samtidigt tacka för era insatser under året, både till häst och till fots. Därför glöm inte skicka in era tävlingsresultat och redovisa era funktionärs timmar innan årets slut. Redan v.3 2023 är det dags att kratta manegen för en ny hopptävling.

Lycka till!

Årsmöte planeras till 5 februari 2023. Separat inbjudan kommer i början på nästa år.