Menu
Nyheter

Inbjudan till Föreningskunskap Bas 14/3 kl.18.00 i D-hallen

Vi, styrelsen i Åstorps Rf tillsammans med RF-SISU Skåne inbjuder till Föreningskunskap Bas.
• Vad innebär det att vara medlem i en idrottsförening?
• Har alla rätt att vara med?
• Kan man utesluta någon?
• Vem bestämmer i föreningen?
• Vad innebär ansvarsfrihet?
• När behöver stadgarna revideras?
Välkommen till några timmar fyllda av nyttig information om idrottsrörelsen och föreningslivet där frågorna ovan och många andra blir besvarade. Inom idrottsrörelsen finns för närvarande 71 olika specialidrotter. Medlemmar i idrottsrörelsen är idrottsföreningar som alltid är ideella föreningar. I en ideell förening är det medlemmarna som bestämmer och på årsmötet väljs en styrelse som ska förvalta föreningen på det sätt som medlemmarna har bestämt.
Det finns ingen svensk lag som reglerar hur en ideell förening ska skötas men det finns allmänna lagar som föreningen ska förhålla sig till. Därutöver finns föreningens stadgar och god föreningssed som tillsammans med årsmötesbesluten styr hur föreningen ska fungera.
Mål och syfte
Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.
Målgrupp
Styrelseledamöter, valberedare, revisorer, ledare, medlemmar
Innehåll 
Den svenska idrottsrörelsen
Ideell förening – vad är speciellt?
Stadgar och årsmöte
Styrelsens ansvar
Datum: tisd 14 mars 
Tid: kl 18.00-21.00 
Plats: D-hallens föreläsningssal 
Välkomna😊