Menu
Nyheter

Enkät till examensarbete

Hej!
Jag heter Elsa Widström och läser mitt sista år på Etologi och Djurskyddsprogrammet på SLU. Just nu skriver jag mitt kandidatarbete i biologi där ämnet är “hästhållares erfarenhet gällande lastträning av hästar”, jag håller på att samla in svar från olika ridklubbar runt om Sverige via en enkät. Den riktar sig framförallt till privatryttare som regelbundet lastar sina hästar till tävling, träning, beten eller dylikt.

Jag skulle bli jättetacksam om ni vill dela enkäten med era medlemmar på sociala medier eller hemsidor så att jag kan få in material till mitt arbete. Enkäten består av 22 frågor och tar ungefär 5-10 minuter att svara på. Där kommer frågor gällande transportens utformning, träning och avfärd ställas. Respondenten kommer att svara på frågor om dennes erfarenhet av lastning och lastträning samt utgå från en specifik häst. Svaren kommer bara användas som material i mitt arbete. Insamlingen kommer ske under två veckor från 14 april till 3 maj. Nedan följer en kortare beskrivning av arbetet:

Studien syftar i stort till att få ökad förståelse för hur hästhållare tränar sina hästar att lastas inför marktransport och faktorer som kan påverka lastningen av häst. Detta genom att undersöka hästhållares erfarenheter kring lastning av häst och vilka träningsmetoder som används mest frekvent samt om och hur hjälpmedel används. När hästhållare upplever lastningen som svårare och hur de löser det. Slutligen undersöka om hästhållare upplever att transportens utformning påverkar lastningen.

Länk till enkäten https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1142634X379387048X31575