Menu

Styrelsen

Marianne Levander Ordförande 073 025 10 58
Christina Billsten Sekreterare 070 767 47 80
Fredrik Ingemansson Kassör 070 965 02 72
Camilla Lindblom-Rosqvist Vice kassör 076 007 61 19
Therese Olofsson Vice ordförande 076 238 92 35
Maria Blomkrantz Haugdahl Vice sekreterare 070 996 95 56
Håkan Ljungberg Anläggningssektion 073 855 88 84
Evelina Persson Ungdomssektion 072 715 51 27
Lars Sandström IT 073 232 15 67

Suppleanter

Elin Olsson 076 891 63 69
Isabella Brandt 076 306 09 54
Lars Svensson 070 693 11 50
Mejl till styrelsen: styrelsen.astorprf@gmail.com

Valberedning

Marielle Ingemansson Ordförande 073 928 91 60
Mia Nordkvist Ordinarie 070 973 19 92
Caroline Andersson Ordinarie 070 520 15 58
Ulrika Hålling Suppleant 070 303 12 99
Brittan Franke Suppleant 076 171 56 96

 


 

Revisorer

Olga Kunzecova Revisor
Peter Nilsson Revisor
Kerstin Martinsson Revisor Suppleant 0435 143 48
Monika Stålhammar Revisor Suppleant