Menu

Funktionär dressyr

Förekommande arbetsuppgifter inför/under/efter dressyrtävling

Sekretariat
Ansöker om tävlingar, nationella augusti året innan, regionala halvårsvis
Ansöker om veterinär i god tid, gäller från svår klass Int.II och uppåt
Skapar proposition, vissa uppgifter krävs innan denna kan skrivas!
Tar emot och administrerar anmälningar via TDB
Förfrågningar besvaras i möjligaste mån via mail, via telefon veckan innan tävling
Förbereder tävlingen(kontrollerar att det finns toner, printerpapper, pennor
osv). Kollar att surfplattor är laddade samt kortbetalning fungerar. Kontrollerar
datorerna är ok.
1 person är på plats 1,5 h innan tävlingsstart, förbereder datorer,
domarprotokoll(första klassen) ska vara utskrivna, godis/dricka till domare,
startlistor skrivs till första klassen, kontroll av sena strykningar till speaker och
ringmaster. Person 2 kan komma 1 h innan och fortsätter förberedelserna.
Vara behjälplig i sekretariat under tävlingen
Sköta resultatredovisning under tävlingen, kontrollera on-line resultaten
Resultatredovisning till förbund efter tävlingens avslut, innan man skickar
kontrollera noga att allt är ok
Överdomarrapport skrivs och skickas av öd.
Premieutbetalning/återbetalning, kontrollerar att premieutbetalning sker efter
klasserna
Ser till att domararvode utbetalas, tar TDB-uppgifter från domarna
Efterarbete, städar och ställer undan datorer och annat som varit framme.
Utvecklar kunskap om Equipe/TDB
Tillsammans med övriga ha kunskap om gällande tävlingsreglemente

Tävlingsledare
Bokar ridhus/anläggning i god tid. Kontrollerar med övriga kommittéer.
Har övergripande ansvar för att de olika delarna förbereds
Är ett stöd och hjälp där det behövs. Kunna svara på alla frågor möjliga frågor
som kan dyka upp. Har även stöd av överdomaren.
Är domarvärd/värdinna, även till veterinären. Får veterinärlistan av sekretariat
Ser till att det finns frukt, godis, vatten
Är på plats 1-1,5 h innan tävlingsstart, tänder upp anläggning mm

Banchef
Ansvarar för säkerhet och avspärrningar
Uppdaterar anläggningsskiss, beroende på om tävling inne eller ute
Skyltar för sponsorer ordnas och sätts upp.
Gör plats för veterinärbesiktning
Ordnar med blommor och utsmyckning
Leder banbygget dag innan tävling
Flaggor ska hissas och halas
Underhåller bana/banor under tävling
Priser/prisutdelning
Rosetter/plaketter ska finnas, kontrollerar i god tid(1 månad innan tävling) med
kanslist
Hederspriser ska inhandlas innan tävling.
Blombuketter till vinnarna, ev. även till sponsorer.
Ger speaker startlistor och annan information som ska ges ex text från sponsor
Sponsoransvarig, delar ut mat/fika-biljetter samt visar sponsorerna till rätta
Sköter prisutdelning(utformning, musik).

Funktionärsansvarig
Bokar domare i förekommande fall
Tar reda på antal funktionärer och till vad det behövs(gör en mall)
Söker funktionärer via hemsida, egna förfrågningar
Tar emot och leder funktionärerna, ger anvisningar i förekommande fall, har en
lista på alla funktionärer med telefonnr ifall någon inte dyker upp på
tävlingsdagen, gärna ha en reservlista
Delar ut mat/fika-biljetter(hel dag får 2 fika + lunch, övr. 1 fika). Meddelar
cafeterians personal antal funktionärer/dag ca 1 v innan tävling
Sköter påskrift av arbetstimmar och ser till att ”kort” finns

Uppstallning
Boxrengöring, desinficerar boxar och tvättar bort synlig smuts
Ordnar med ytterligare boxar vid behov
Beställer spån i god tid, kontrollerar med vaktmästare eller annan ansvarig.
Ser till att det finns redskap
Märker boxar med namnskyltar, får dessa av sekretariatet några dagar innan
tävling
Rumsuthyrning, får information av sekretariat vilka gäster som har bokat rum
Checkar in/ut gäster, om dep.avgift erlagts bokför på boxlista vem som inte
mockar ut, för att sekretariat ska veta om återbetalning ska ske.
Kontakt med nattvakt/säkerhet då det krävs
Kan ev. ordna stallfika/annan trevnad uppe i D-hallens föreläsningssal
Återställer stall med omgivning efter tävling. Sopsäckarna ska ner till gröna
tunnorna utanför ridhus A/B

Skrivare
Skriver siffror och kommentarer som domaren ger varje ekipage. Bra att vara
påläst på programmet som rids, gör det lättare att följa med samt att ibland
förkorta kommentarer på ett förståeligt vis.

Räknare
Kontrollräknar resultat som knappats in och/eller skrivits på dressyrprotokoll.
Tar kopior på protokoll, kopia sparas i sekretariat, original lämnas till ryttare på
markerad plats utanför sekretariat.

Protokollhämtare
Efter varje ritt hämtas protokoll hos respektive domare, som lämnas till räknare.

Ringmaster
Kallar in ryttare till tävlingsbana i tid, gärna så att ekipage ges möjlighet att
rida runt banan i lugn och ro. Viktigt att hålla fastslagna tider. Startlistor med
fasta tider fås av sekretariat. Håller även uppsikt över framridningsbanan så att
inte för många ekipage är där samtidigt. Rapporterar till överdomare eller
tävlingsledare om ev. störningar.
I förekommande fall sköter denna person även in- och utsläpp från
tävlingsbanan.
Sköter även renhållningen på banorna, dvs. plockar upp hästbajs i pauserna på
tävlingsbana, på framridningen utan att störa.

Parkeringsvakt
Anvisar parkering för tävlande och åskådare. Påbörjar sitt pass 1 timme innan
tävling startar.
OBS ingen parkering av hästsläp längs med järnvägen när tåg förväntas gå där.
Håller även uppsikt ifall objudna/skumma gäster dyker upp.

Speaker
Speaker ska vara insatt i dressyrsporten, presenterar tävlande ekipage och ev.
sponsorer på ett bra och trevligt vis. Viktigt kunna prata tydligt och sakligt.

Sjukvårdare
Sjukvårdare bör kunna HLR, kontrollerar akutväskan innan passet börjar.
Meddelar sitt mobilnr till sekretariat, cirkulerar sen runt anläggning. Vid behov
hjälper till med ex kontrollera toaletter, fyller på papper osv., bajsplockning på
banor dvs ingen fast post.