Menu

Funktionär hoppning

Beskrivning av funktionärsposterna vid hopptävling

 

Tävlingsvärdinna/värd:

Har hand om prisutdelningarna och håller koll på när dessa sker. Följer prislistorna som sitter uppe i rummet där rosetterna finns. Lägger fram priserna i god tid på prisbrickan inför varje klass. Fyller även på unghästrosetterna utanför sekretariatet.

Ser till att sekretariatet och domartornet får mat.

Tar emot funktionärer, delar ut västar, ringer in reserver, avlöser funktionärer som behöver exempel gå på toa, ansvarar för mat/fika biljetter.

 

 

Banchef
Samarbetar med banbyggaren och informerar om vilka hinder som finns i hinderparken och om eventuella sponsorhinder skall användas.
När banskissen ges till banchefen ska denne dela ut, informera och delegera ut arbetet till banpersonalen i god tid. Ingår även i banchefens jobb att se till att all banpersonal har de kunnskaper som krävs för att bygga ett komplett tävlingshinder så som säkerhelsskollor, inflaggning, inmätning osv. Skall även dela ut tumstockar till banpersonalen.
Om material går sönder under klassens gång skall banchefen veta vad tex en grind skall ersättas med i samråd med banbyggaren. Då detta kan inträffa måste banchefen vara på plats på banan under klassens gång!
Vid ombyggnad i klasserna skall även banchefen förbereda och ställa fram det material om skall in på banan så att det blir lättillgängligt för banpersonalen.
Skall även hålla koll så att bajskorgar bli tömda när detta behövs.

 

Banpersonal

Jobbar i ett team tillsammans (minst 4 personer) med banbyggare och banchef. Lyfter bommar, plockar upp hästbajs och bygger om banan till varje klass.

Ska ha kunskap om hur man bygger ett hinder från början till slut (t.ex. säkerhetsskollor, hindertyper, inflaggning mm).

Av säkerhetsskäl får inte barn under 13 år vara inne på banan. Är man under 18 år skall hjälm bäras.

 

Insläpp bana

Är placerad i gången mellan A-B hall. Kallar in ekipage från framhoppningen till banan enligt startlistan. Startlistor hämtas i sekretariatet

 

Insläpp framhoppning

Är placerad vid B-hallens port, kallar in ekipage till framhoppningen. Max 6 ekipage åt gången. Denna person bör ha ett bestämt men trevligt uppträdande med stark röst. Startlistor hämtas i sekretariatet.

 

Domartorn

Skriver protokoll och samarbetar med domaren. Spelar upp musik till ärevarvet.

 

Renhållning

Plocka hästbajs på anläggningen, tömma bajskorgar i A, B och C hallarna när det är paus (bär hjälm om hästar vistas i manegen). Sopa i och utanför sekretariatet, toaletterna samt läktaren.

Fylla på toalettpapper, torka av vaskarna, tömma sopkorgarna.

Dessa uppgifter ska checkas av 1 gång i timmen. Städutrustning finns i skåpet utanför toaletterna i A-hallen.

Denna post kan utföras av de funktionärer som är under 13 år.  

 

Parkering

Börjar sitt pass 1 timme innan tävlingarna börjar på morgonen. Hälsar alla välkomna vid ankomst och visar vart dem ska parkera.

 

Traktorkörning/harvning av banorna:

Traktorkunnskap är såklart ett måste vid denna post. Vill du lära dig? Kontakta vaktmästaren!

Harvar A och B-hallarna mellan klasserna (ev. mitt i klasserna om det läggs in en paus), samarbetar med banchefen när det ska harvas. Samarbetar även med personen som står och kallar in till framhoppningen så att det inte kallas in ekipage när det ska harvas.

Plockar även hästbajs i B-hallen under klassens gång så att det inte trampas ner i underlaget.

Tömma skopan på parkeringen innan dagens klass börjar, även skopan vid A-hallen.

Alla korgar med träck i alla hallar töms regelbundet!

När dessa uppgifter är gjorda så går traktorföraren in på banan och blir behjälplig där tills vidare.

 

 

Uppstallning:

Står som kontaktperson med mobilnummer i ryttarmeddelandet, så att när de tävlande anländer har någon att vända sig till o fråga vart dem ska ställa sin häst/hästar.

Ansvarar för att boxarna i tävlingsstallarna är hela och rena (desinficerade) och att spån finns när tävling börjar närma sig. Sätter upp namnskyltar på tävlingshästarnas boxar (får dem utskrivna av sekreteriatsansvariga), kollar även om det finns speciella önskemål om hur deras häst/hästar skall stå uppstallade (fråga sekreteriatsansvariga).

Stallarnas efterarbete: kolla att alla boxar är rena, hela samt sopa stallgolven. Rapportera till tävlingsledaren om ngn box ska lagas till nästa evenemang eller annat som gått itu/saknas. Tömma alla soptunnorna, ta ner soporna till ridhusets soptunnor.

 

Sjukvårdare:

Skall ha hjärt-lungräddningsutbildning. Cirkulerar på tävlingsplatsen och har koll om någon skulle skada sig. Skall ha en speciell funktionärsväst där det står klart och tydligt att man är sjukvårdare. Skall även ha akut-väskan med sig överallt där man är.

 

Sekretariat:

Som sekretariatspersonal krävs god organisationsförmåga, vara stresstålig och serviceinriktad.

Goda kunskaper om Tävlingsreglementet med full insyn i Equipe samt proposition.

I arbetet kan det ingå förberedelser innan och efter tävlingen, på tävlingsdagen jobbar minst 2 personer med att öppna 1 timme före första start. Tar emot ryttarna och kontrollerar vaccinations intyg för häst samt ryttarens anmälning/ekonomi. Publicerar löpande startlistor/banskisser, servar ryttarna med ev. ändringar. Dagen avslutas med efterarbete ca 2 timmar.