Menu

Åstorpsortens Ryttarförenings vision, värdegrund, drogpolicy och likabehandlingspolicy.

                               

Åstorpsortens Ryttarförenings vision, värdegrund, drogpolicy och likabehandlingspolicy

Vår förening arbetar för att hästintresserade i alla åldrar ska ha möjlighet att träffas för gemensamma träningar, tävlingar och övriga aktiviteter.Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger, tobak och likabehandling.
Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer:

Vision

Åstorpsortens Ryttarförening vill vara en förening

 • som är öppen för alla med ett intresse för hästen
 • med engagerade medlemmar som alla hjälps åt
 • som bidrar till en sund hästhållning
 • med en säker anläggning där verksamhet inom alla discipliner för häst och ponny kan bedrivas
 • som arrangerar tävlingar i alla discipliner på alla nivåer
 • där ömsesidig respekt för varandra råder
 • med en öppen och rak kommunikation
 • där alla vet vad som gör vad och vilka regler som gäller
 • som främjar jämlika och sunda värderingar
 • som utbildar medlemmarna till högre kunskap

 

 


 

Alkohol och drogpolicy

Tobak 
innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

 • Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 • Vuxna får endast röka på avsedd plats. Om någon röker bland ungdomarna eller i ridhuset upplyser vi om vikten av att vara en god förebild samt brandfaran.

 

Alkohol

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolaget, enligt svensk lag. Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol.

 • Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol pratar vi med berörd person och kontaktar föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.
 • Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna.
 • Inom vår förening är det självklart att ingen alkohol förekommer under träning, tävling eller övriga aktiviteter.
 • På eventuella fester i föreningens regi bjuds aldrig alkohol på någon under 18 år.

 

Narkotika och dopingpreparat

All användning och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag, all användning av dopingpreparat är förbjuden i samband med idrotten och dess etik.

 • Om vi misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat pratar vi med berörd person och kontaktar förälder eller vårdnadshavare om medlemmen är under 18 år. Efter dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.
 • Ansvar för följande policy eftersträvas ligger på oss alla gemensamt. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret av att policyn följs.
 • Vår drogpolicy följer RF:s dopingregler


Likabehandlingspolicy

 • Föreningen är öppen för alla, oavsett ålder, kön, religiös/etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning mm.
 • Alla medlemmar behandlas lika. Elitryttaren och nybörjaren har samma skyldigheter och rättigheter
 • Alla medlemmar hjälps, efter förmåga, åt med underhåll av anläggningen och som tävlingsfunktionärer.
 • Alla medlemmar deltar i våra aktiviteter på lika villkor och behandlas med respekt.
 • Om det upptäcks att någon bryter mot denna policy ska styrelsen omedelbart meddelas och vidta åtgärder.
 • Ansvaret för att följande policy eftersträvas ligger på oss alla medlemmar. Alla vuxna, ledare, föräldrar och ungdomar i föreningen delar ansvaret på att policyn följs

 

För att sprida vår policy bland medlemmarna så är den publicerad  på vår hemsida, den kommer att skickas ut tillsammans med vårt årliga utskick för att påminna om årsmöten och medlemsmöten. Detta för att alla, nya som gamla medlemmar, ska veta vad som gäller i vår förening.

 

Här kan du läsa hela dokumentet: astorpsortens-ryttarforenings-vision-vardegrund-drogpolicy-och-likabehandlingspolicy