Menu

Tillgänglighetsanpassning – projektsida

Tillbyggnaden är klar – Tack alla ni som bidragit!

Ett stort och innerligt tack till Skåneidrotten, Länsstyrelsen – Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Stiftelsen Gripen och till Åstorps kommun. Det stöd vi fått på totalt 1 600 000 kr och kommunalt borgensåtagande från kommunen har varit helt avgörande för projektet. 

Genom tillbyggnaden har vi nu en ny tillgänglighetsanpassad entré till anläggningen. En anläggning dit alla kan känna sig välkomna.

På entréplan är det två nya toaletter samt hiss till andra våningen. Här finns det också plats för utställare och försäljare vid våra evenemang.

På andra våningen är det en mycket fin samlingslokal med fönster in mot A-hallen och ut mot grusbanan. Härifrån kan man följa verksamheten både inom- och utomhus. Lokalen är möblerad med bord, stolar och soffa som är skänkta till föreningen. Via hissen kan man ta sig till kafeterian utan att vare sig bestiga trappor eller höga trösklar.

I oktober stod tillbyggnaden klar och slutbesiktning är genomförd. Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun har i slutbesked 2019-10-24, intygat att kontroll och handlingar enligt beslutad kontrollplan uppfyllts och att bygganden därmed får tas i bruk.

I samband med slutbesiktningen upprättades det en åtgärdslista över saker/brister som ska korrigeras. De flesta punkterna på listan har åtgärdats. En del återstår och vi hoppas på att det ska vara gjort inom kort.

   
   
 

 

 

Vecka 28

Några bilder som visar hur bygget går framåt.

 

Trappan är vänd och går från den nya entrén direkt upp till kafeterian. Ny dörr strax till höger om trappan. De nya dörrarna kommer att bli så kalla de branddörrar. Den gamla dörren utifrån in till läktaren i A-hallen sätts igen och här blir det 2 nya toaletter.

 

Andra våningen:

I bakre väggen blir det fönster in mot A-hallen samt flera fönster ut mot grusbanan. Nere till vänster på bilden syns hål i golvet för där hissen kommer att komma upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 21

Efter att plattan torkat sen innan påsk så har nu bygget kommit igång på allvar.
Under måndagen och tisdagen har stommen kommit på plats.

Vecka 16

Plattan gjuten – nu ska den torka över påsken.
OBS tillträde förbjudet innanför avspärrningarna.

 

Vecka 15

Under veckan har de grävt och schaktat för grunden. Sent inkommet förslag på att undersöka vattenledningen som försörjer A och B-hallarna med bör borde kontrolleras. Enligt uppgift är den gamla vattenledningen underdimensionerad varför det är dåligt tryck i vattnet. Grävningar efter det inkommande vattnet pågick en hel dag utan resultat.

Efter mycket dividerande och med hjälp av Ulf och Börje kom man till sist fram till var vattenledningen går. Förberedelser är gjorda för att kunna koppla in ny vattenledning med större dimension. Att dra ny ledning från C-hallen är något vi får ta ställning till utanför projektet.

Likaså har det varit bekymmer med att finna avloppsbrunnen. Arbete pågår för att lösa detta.

Bild från i fredags

 

Nu sätter vi igång!

Tillgänglighetsanpassningen av anläggningen är äntligen på väg att bli verklighetGenom bidrag från Skåneidrotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Länsstyrelsen, Stiftelsen Gripen och  egen finansiering med ett lånelöfte om 400´med kommunalt borgensåtagande av Åstorps kommun, är nu finansieringen klar. Projektet drar igång vecka 14. 

Byggare är Opricon Bygg AB ett byggföretag från Helsingborg. Byggkontraktet är en totalentreprenad på drygt 1 900´ inklusive moms.
Byggkontrollant är Jan Holgersson – Projekt och tid.
Bygget ska enligt kontraktet vara klart sista september för slutbesiktning

Under våren och fram till dess att bygget är klart kommer området framför ingångarna till A- och B-hallarna vara byggarbetsplats och därmed avspärrade. Det råder tillträde förbjudet för obehöriga innanför avspärrningarna.

Opricons arbetstider är vardagar klockan 07:00 – 16:00

Dörren till B-hallen bredvid porten kommer att vara kvar och om möjligt kunna användas under byggtiden. Vi råder dock samtliga att så långt som möjligt använda ingången via slussen vid stora parkeringen på baksidan.

Byggnationen kommer att innebära buller och annan störande verksamhet för de medlemmar som nyttjar anläggningen dagtid under veckodagarna. Vi kommer, löpande via föreningens hemsida och Facebook konto, informera om bygget och vad som pågår.

 

Om tillbyggnaden – se skisser nedan

Tillbyggnaden är 54m, 2 plan totalt 108m2

Fasaden blir stående träpanel med smala ribbor som lock. Klädselvirket till fasaden kommer att vara grundmålat en gång. Färgen bestämmer vi själva. Vi har föreslagit samma gröna som ridhallarna.

Taket blir ett pulpettak, platt, överskjutande 40 cm.

Tillbyggnaden kommer att vara brandskyddsklassad enligt gjord brandskyddsutredning. Detta innebär bland annat branddörrar samt brandklassade fönster. Nödutgång från våning 2 via brandtrappa. Ny dörr /nödutgång med utvändig ramp kommer att installeras vid början av läktaren i A-hallen.

På våningsplan 1 blir det hiss samt två toaletter varav en är handikapptoalett. Golv, betonggolv typ byggmarknad eventuellt ytbehandlat/målat.

Andra våningen, 54m2, kommer att ha en fönsterrad ut mot grusbanan förberett att kunna användas som domartorn i det fall vi kommer att anordna tävlingar på grusbanan igen. Väggen in mot A-hallen blir brandklassade fönster. På andra våningen blir det en nödutgång till brandtrappa.

Hissen blir troligtvis en typ av plattformshiss.

Golvbeläggning på andra våningen blir typ gummi/vinyl avsedd för offentlig miljö.

I taket, våning 2, förbereds för projektor. Ljuddämpande skivor kommer att monteras i taken på båda våningarna.

Befintlig vägg in till domartornet flyttas för att kunna göra gång in till kafeterian och trappan ner. Domartornet kommer alltså bli mindre. Dörr in till domartornet blir från kafeteriasidan.

Luftvärmepumpar kommer att installeras, en på varje våning.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

 

Eva Hafström