Menu

Lagtävlingar hoppning

Svenska och Skånes Ridsportförbund arrangerar olika typer av lagtävlingar.

  • Hoppallsvenskan div 2 Ponny och Häst
  • Hoppallsvenskan div 1 Ponny och Häst
  • Hoppallsvenskan Elit Ponny och Häst
  • DM i lag Ponny och Häst

Lagmedlem i Åstorpsortens Ryttarförening

Att rida i lag är kul och lite annorlunda i en annars så individuell sport som vår. Det är också ett bra sätt att komma ut på tävlingsbanorna, som orutinerad tävlingsryttare. Du har sällskap av dina lagkamrater och får stöd och hjälp av din lagledare.

Lagledare i Åstorpsortens Ryttarförening

Lagledare föreslås av Hopp- eller Aktivitets sektionen och godkänns av styrelsen.

Som lagledare är du en viktig ambassadör för klubben.

Lagledaren tar ut laget inkl. reserver till varje deltävling och håller koll på vilka regler som gäller för de olika lagtävlingarna. Lagledare redovisar sen antal lag och lagdeltagare i resp. division för styrelsen så snart som anmälan är gjord.

Vidare ser du till att så att klubben hanterar anmälan av laget, tillsammans med kassören.
Du bidrar till att skapa klubbkänsla, laganda och gemenskap och coachar ditt lag före, under och efter tävling.

På tävlingsplatsen coachar du laget vid bangång, framridning, förklass och tar ut slutliga laget.

Klubben tillhandahåller schabrak med klubblogga, flagga och jackor. Dessa är klubbens egendom och som lagledare ansvarar du för att sakerna återlämnas till klubben efter varje deltävling.

Anmälan om deltagande

När du rider i Åstorps lag betalar klubben startavgift för lagklass samt veterinäravgift i de fall där detta krävs. Övriga utgifter för lagen ansöker lagledare om hos styrelsen.

Återbetalning av ev. avgifter sker efter tävling, genom att man skickar in underlag med fullständigt namn på ekipage, med bank och kontonr. dit återbetalningen önskas, till kassören.

Inför varje säsong läggs information ut på hemsidan och sociala medier tillsammans med instruktioner om hur man anmäler sig.
För att klubben ska kunna anmäla ett lag krävs minst fyra anmälda ekipage. Deltagande kräver minst tre ekipage.

Uttagning

I division 3 och 2 får alla vara med som har kvalificerat sig enligt Ridsportförbundets gällande regler för respektive division. Laget kan bestå av högst 8 deltagare och som lägst 3. Vid stort intresse för att deltaga i division 3 eller 2 sker lottning inför var omgång.

I division 1 ska du och din ponny startat felfritt i LB och helst vara säker i finalklassen (LA).

För att delta i Elit laget ska du och din ponny startat felfritt LA och vara kvalad till MSV B och helst vara säker i finalklassen (MSV B).

Vid stort intresse för att delta i division 1 och Elit sker uttagning enligt nedan

Vid första selektering räknas antalet nollor i finalklassen 3 månader bakåt i tiden, räknat från första omgångens start.

Krävs ytterligare selektering räknas antalet nollor i första omgångens klass. De med flest antal nollor har förtur.