Menu

Regler för KM i dressyr

  1. För deltagande i KM krävs start i två valfria, olika klasser.
  2. Ekipage får inte starta i lägre klass än man startat på tävling tidigare under året.
  3. Kategorisammanslagning enligt TR, dvs krävs 2 startande för full klass/kategori.
  4. Procenten i de båda klasserna räknas ut och multipliceras med en högre koefficient ju svårare program man har ridit.
  5. Poängen räknas ut så här: Lätt C % x 1,00, Lätt B % x 1,06, Lätt A % x 1,12 och MSV C % x 1,18.